#

ABOUT US


#

Ano ang Programang Safe and Fair?


Ang Safe and Fair: Realizing women migrant workers’ rights and opportunities in the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) region ay bahagi ng Spotlight Initiative to eliminate violence against women and girls, isang pandaigdigan at multi-year na inisyatiba ng European Union (EU) at United Nations (UN). Ang Safe and Fair ay magkatuwang na ipinatutupad ng International Labour Organization (ILO) at United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women) sa pakikipagtulungan ng UN Office on Drugs and Crime (UNODC). Pangkalahatang layunin (goal) nito na tiyaking ligtas at patas ang migrasyong paggawa (labour migration) para sa lahat ng kababaihan sa rehiyong ASEAN.


Ipinatutupad ang Safe and Fair Programme sa sampung bansa sa ASEAN kabilang ang Pilipinas. Isinusulong nito ang tatlong magkakaugnay na tema: boses at ahensiya ng kababaihan, mga pamamaraan (approaches) na nakabatay sa karapatan, at malawak na pakikilahok ng mga kasapi (stakeholders). Ang Safe and Fair Programme sa Pilipinas ay nakatuon sa Kababaihang Overseas Filipino Workers (OFWs) na land-based at sea-based, sa lahat ng yugto ng pagtatrabaho sa ibang bansa (pre-departure o bago umalis, in-transit o habang nasa biyahe, on-site o pagdating sa destinasyong bansa, return and reintegration o pagbalik sa Pilipinas). Ang proyekto ay isinasagawa sa pambansa at lokal na antas sa Pilipinas, gayundin sa mga destinasyong bansa sa ASEAN, at sa piling migration corridors sa East Asia at sa Gulf Cooperation Council (GCC). Ang Safe and Fair Programme sa Pilipinas ay pinangangasiwaan at ginagabayan ng National Project Advisory Committee (NPAC). Ito ay tripartite-plus (multi-stakeholder) body na pinamumunuan ng Overseas Workers Welfare Administration (OWWA), katuwang ang Philippine Commission on Women (PCW) bilang Vice-Chair.


Ano ang Kampanyang Babaeng Biya(hero)?


Sa nakalipas na 50 taon, mas maraming Filipino at Filipina ang nagpapasyang iwan ang kanilang mga pamilya para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatayang mahigit 10 milyon sa lampas 200 bansa ang mga overseas Filipino worker o OFW, at nakapag-ambag sila ng mahigit 32 bilyong dolyar sa mga padala noong 2018 lamang. Ang taunan nilang mga padala ay bumuo sa 10.5% ng pangkalahatang kita ng bansa sa nakaraang 20 taon, habang tinutustusan nila ang mga batayang pangangailangan, pagkain, pabahay, edukasyon, at serbisyong medikal ng kanilang mga mahal sa buhay. Para sa kanilang sakripisyo at pagpupunyagi, tinawag silang mga “bagong bayani.”


Parami nang parami ang mga babaeng OFW na naghahanap ng trabaho sa ibang bansa bilang domestic worker, factory worker, caregiver, teacher, at sales and services worker lalo na sa nakaraang dalawang dekada. Maaaring nakikita natin ang Filipina OFWs bilang mga bayani. Gayunpaman, hindi talaga natin alam ang kanilang mga kuwento -- ang kanilang mga karanasan, mga hamong napagdaanan, mga pangarap, mga pakikibaka; at kung paano natin tunay na makikilala, mauunawaan, at mapagbabahaginan ang kanilang paglalakbay.


Ang “Babaeng Biya(hero)” ay laro sa mga salitang biyahe at hero (bayani), na madalas ituring sa OFW. Ang buong danas ng migrante ay itinuturing na paglalakbay, kung saan ang babaeng OFW ang bida sa sarili niyang kuwento. Ang kampanyang Babaeng Biya(hero) ay kumikilala sa panloob na karapatan at kakayanan ng Filipina OFWs na iangat ang kanilang boses, makapili at makapagpasya, at igiit ang sariling ahensiya. Inilunsad ang public awareness campaign na ito kasama ang isang helpdesk at eksibit. Layunin ng kampanya na suportahan ang laban ng Babaeng Biya(hero) sa VAW at makamit ang isang ligtas at patas na karanasang migrante, partikular para sa kababaihan.#


#

Bakit babaeng migranteng manggagawa?


Halos kalahati ng mga manggagawang migrante sa rehiyong ASEAN ay kababaihan. Marami sa kanila ay nagtatrabaho sa mga di-pormal, mababang kasanayan, o mababang sahod na mga kategorya ng trabaho, kasama na ang agrikultura, pagmamanupaktura, mga serbisyo, pagbili at pagbenta, pagkain, gawaing domestiko, at pang-aaliw (entertainment). Ang mas kaunting resources katulad ng mga kasanayan, benepisyo, at sahod ay nangangahulugan ng mas kaunti ring opsiyon o pagpipilian para sa mga babaeng manggagawa. May partikular na panganib na sumailalim sa karahasan, sapilitang paggawa, at ilegal na pangangalakal ang mga di-regular na migrante at migranteng domestic worker dahil sa kanilang estado at pag-iisa.


Ang karahasan laban sa kababaihan ay may mahalagang posisyon sa migrasyon -- kapwa sa pagdadala sa kababaihan sa mapanganib na mga landas ng migrasyon (halimbawa, sa pagtakas sa karahasang dulot ng karelasyon), at bilang bahagi ng mismong danas ng migrasyon at paggawa. Ang kababaihang migrante ay mas bulnerable kaysa mga lalaking migrante sa seksuwal, ekonomiko, at iba pang anyo ng karahasan at abuso mula sa mga tagapamagitan at employer, gayundin mula sa mga karelasyon at iba pa.


Ang mga ambag na ekonomiko at kultural ng kababaihang migranteng manggagawa ay nagbabago sa lipunan at ekonomiya, madalas sa kabila ng mga danas ng diskriminasyon, pananamantala, at abuso.